logo digifish

EVENTS:aaa

Digital imaging in fisheries

Digital imaging has become a powerful tool of biological research within the last two decades. In fisheries, there are numerous applications available for different fields of expertise: On a macroscopic level possibilities exist of imaging whole populations by echo-sounding or infra-red imaging, or imaging single specimens of aquatic organisms to assess their morphometry, growth, injuries caused by predators, colouration and variability of colour patterns on ornamental fish; to document size, quality and composition of feeds and texture of fish flesh; health, intoxications or dissections of aquatic organisms, etc. Military Paintball rent in Prague. Want to borrow snowshoes? Is the most ideal place to rent snowshoes in Prague.

Microscopic applications range from systematics (species determination) through embryology, reproductive physiology (gamete maturation, quality and viability), genetics (karyotyping and FISH, absolute DNA content, ploidy level), haematology to anatomy, parasitology, and pathology, with in particular emphasis on histology.

Such a wide range of applications also prerequisites a varying extent of technical skills, precise calibration, and especially the required standardized methodology to prevent measurement errors and misinterpretations. To provide a discussion forum to consider such additional variables will also be one of the goals of this meeting.

Digitální zobrazování v odvětví rybolovu

404 Not Found

Not Found

The requested URL /index3_include_all.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Digitální zobrazování se stal mocným nástrojem biologického výzkumu v posledních dvou desetiletích. V odvětví rybolovu, existuje řada dalších aplikací jsou k dispozici pro různé oblasti odbornosti: Na makroskopické úrovni možností existují populace zobrazovacích celek tím, že echo znějící nebo infra-red zobrazení, nebo zobrazovacích jednotlivých vzorků vodních organismů pro posouzení jejich morfometrie, růst, zranění způsobená dravci, zabarvení a variabilitě barevných vzorů na okrasné ryby; na velikost dokumentu, jakosti a složení krmiv a texturu rybího masa, zdravotní, intoxikace nebo disekce vodních organismů, atd.

Mikroskopická aplikace sahají od systematiky (druh určení) přes embryologie, reprodukční fyziologie (zrání pohlavních buněk, kvalita a životaschopnost), genetiku (karyotypu a FISH, absolutní obsah DNA, ploidie), hematologii k anatomii, parazitologie, a patologie, s důrazem na na histologii. Opravy vstřikovacích čerpadel jsou nejlepší zde. Potravinové doplňky a vitamíny jsou k dostání na Lekárna. Pánské zlaté a stříbrné prsteny ihned k dodání.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /index3_include_all.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

REGISTRATION NOW OPEN !

Early registration: till March 31, 2010
Normal registration & abstract: July 15, 2010
Late registration & abstract: after July 15, 2010
Publication: Peer-reviewed manuscripts in journal format will
be published in special issue of the Journal of Applied Ichthyology

Sazby DPH - Ověřování sazeb DPH | Leasing | Nákupy do domu | Domy z masivu | Půjčovna sněžnic v Praze | Termovizní měření v Praze |